adj.

fresh, cold;

s.

cool, freshness

adj.

ψυχρός, κρυερός frigidus, serenus Սաստկական բառիս Հով, (յորմէ Հովանի), եւ նուազականն այլազգականիս սօուգ, սօվուգ. Ցուրտ կամ պաղ բնական եւ ախորժ. բարեխառն. ցօղագին. որ եւ ՋԵՐԻՆ ասի. պաղուկ. սէրին.

Ջուրն է նիւթ գիջային եւ զով։ Երկիր չորին է եւ զով։ Ջուր զով է եւ կակուղ. (Դամասկ.։)

Զմին՝ զով, եւ զմիւսն հրային. (Նար. ՟Ձ՟Զ։)

Բաղանիքն այնպէս էին զով, իբրեւ թէ ամենեւին չէր ջեռուցեալ. (Ճ. ՟Ա.։)

Զո՛վ ոք ասեն զինէն. է հայցականն բառիս Ո՛վ, յունական ոճով եդեալ՝ փոխանակ ուղղականի։

Նոյնպէս ասի.

Դու, զո՞ առնես զքեզ. վասն որոյ ի զուր դնի ի Քեր. երզն. զով, իբր նախդիր բաղադրական։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անզովանալի

Զովական

Զովամարմին

Զովանամ, ացայ

Զովարար

Զովացութիւն, ութեան

Զովացումն, ման

Զովացուցանեմ, ուցի

Զովացուցիչ

Զովող, աց

Զովողակից

Զովողութիւն, ութեան

Զովութիւն, ութեան

Նազովրեցի

Նազովրի

Նզով, ից

Նզոված, ի, ոյ

Նզովական

Նզովանք, նաց

Նզովեմ, եցի

Voir tout