adj.

admirably made, magnificent, charming.

adj.

Զարմանալի կերտուածով. զարմանաշէն. հրաշակերտ. հոյակապ.

Զարմանակերտ կազմութիւն. (Վեցօր. ՟Ը։)

Զարմանակերտ շինուածք, ուխտ, կամ փարախ, կամ վանք. (Սամ.։ Սկեւռ.։ Ուռպել.։)