adj.

of three names.

adj.

Ունօղ զերիս անուանս ի միում անձին իւրում. այսպէս համարեցան ժխտօղք զսուրբ երրորդութիւնն.

Եւ մի՝ եռանուն գոլ լեզուանեցաւ զաստուած. (Կանոն.։)