s.

cf. Եռանդն.

s.

ζέσις fervor, aestus Եռանդն. եռացումն.

Շառագնեցան երեսք նորա եռանգմամբ սրտի. (Եփր. դատ.։)

Ի բովս վարդապետութեան՝ հոգեւոր սիրով եռանդմամբ. (Ագաթ.։ եւ Կորիւն.։)

Հրոյն եռանդմամբ. (Եղիշ. ՟Բ։)

Զանշէջ գեհենին պատրաստել հրահոսան եռանդմունսն։ Եռանդմամբ արեանն. (Ճ. ՟Ա.։)

Խրոխտացաւ հաւատոցն եռանդմամբ. (Եւս. պտմ. ՟Ը. 5։)

Գթածութեամբ եռանդմամբ զքաւութիւն անջնջելի նոցա մեղացն ի գթածէն իւրմէ հայցէր տեառնէն. (Բրս. ի ստեփ.։)

Ողջախոհութեամբ զբոց եռանդման (կամ եռանդմանց) ցանկութեան զովացուցանեմք. (Նիւս. երգ.։)

Որպէս խորտակեալ անօթ եռանդմամբ ձուլեալ վերստին նորոգէ. (Լծ. կոչ.։)

Որով (կամ որում) դաւիթ հոգւոյն եռանդմամբ ցանկայ. (Թէոդոր. կուս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif եռանդումն եռանդմունք
accusatif եռանդումն եռանդմունս
génitif եռանդման եռանդմանց
locatif եռանդման եռանդմունս
datif եռանդման եռանդմանց
ablatif եռանդմանէ եռանդմանց
instrumental եռանդմամբ եռանդմամբք