adj.

fervid, ardent, zeal-ous, eager

adj.

θερμότατος fervidissimus Եռանդեամբ լի. ջերմագին.

Եւ զայս գործէին նոքա յեռանդնալից սիրոյ անտի հաւատոց. (Եւս. պտմ. ՟Բ. 17։)