adj.

wonderful, astonishing, surprising.

adj.

Ըստ երից գլխոց հրաշալի. երից հրաշալի կամ փառացի.

Եռահրաշ զինու վառեալ, հաւատով, սիրով, եւ յուսով. (Սիսիան.։)

Étymologie