s.

opportunity.

s.

Յարմարութիւն. պատշաճողութիւն. եւ Աջողակութիւն.

Հաւան բանիւք, եւ որ միանգամ աղբիւր ունի դիպողութեան. (Փիլ. լին.։)

Զքաջութիւն սրտի. զդիպողութիւն պատշաճ յամենայն իրս։ Յանվրէպ դիպողութիւն առնն (ի նետաձգութեան) վստահեալ. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif դիպողութիւն դիպողութիւնք
accusatif դիպողութիւն դիպողութիւնս
génitif դիպողութեան դիպողութեանց
locatif դիպողութեան դիպողութիւնս
datif դիպողութեան դիպողութեանց
ablatif դիպողութենէ դիպողութեանց
instrumental դիպողութեամբ դիպողութեամբք