s.

that causes to exist, creator.

s.

Պետ գոյից. արարչնպետ.

Թուականն՝ բազմաց, բացարձակն՝ գոյապետին, անճառին աստուծոյ. (Համամ ի քեր. երզն.։)