ԳԵՐԱՀՐԱՇԱՑԵԱԼ ԳԵՐԱՀՐԱՇԵԱԼ. Գերահրաշ գտեալ. առաւել հրաշալի երեւեալ.

Հայրապետաց գերագոյն գտեալ, վարդապետաց գերահրաշացեալ. (Գանձ.։)

Ի ծոցն հօր, եւ ի ծոց կուսին, ոչ գերահրաշեալ փառաց, եւ ոչ նուազեալ. (Ճ. ՟Գ.։)