cf. ԲԱՒԱԿԱՆ.

Արդարեւ այս հինգ փողս բովական էին տանն՝ գին բանջարոյ կամ բաղանեաց. (Վրք. հց. ձ. ուր տպ. բովանդակ։)

Յամենայն տեղիս բովական է. (Ոսկ. ես. (այսինքն հասու է կամ ներկայ։))

ԲՈՎԱԿԱՆ որպէս Բաւական.

Ինքն յինքեան շարժի, ինքն յինքեան եւ դադարի, ինքն իւր բաւական. (Եղիշ. հոգ.։)