s.

ἁπόδειξις comprobatio, demonstratio Բացերեւ ցուցումն. ցուցակութիւն. ցոյց. ապացոյց. յայտնութիւն. յայտ յանդիմանութիւն.

Զկնի յոլով եւ բազմապատիկ իրաց հզօրագոյն բացերեւութեան. (Բրս. հց.։)

Այս է կերպարանին մեկնաւոր բացերեւութիւն. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Արդար իրաւանց բացերեւութիւն. (Լմբ. պտրգ.։)

Երկակի լուսաւորօք ... ի բացերեւութիւն աւուրց, եւ ամսոց բովանդակութիւն. (Արծր. ՟Ա. 1։)

Զկնի յոլով եւ բազմապատիկ իրաց հզօրագոյն բացերեւութեան. (Բրս.։)

ἁπόφανσις, ἁπόφασις enunciatio, sententia Ըստ հելլենաբանութեան՝ Յայտարարութիւն մտաց՝ բանիւ. բան բացերեւական՝ վճռական. այո՛ կամ ո՛չ ասել. է՛ կամ չէ՛ ասել. որ եւ յօդ նախադասութեան. բարբառումն, հրատարակումն.

Զի՞նչ է բացասութիւն եւ ստորասութիւն, եւ բացերեւութիւն, եւ բան։ Պարզ է բացերեւութիւն, ո՛րպակ, իմն զումեքէ, կամ ապումեքէ (ասի)։ Եւ է պարզ բացերեւութիւն՝ ձայն նշանակ՝ յաղագս գոլ ինչ, կամ ոչ գոլ. (Պերիարմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բացերեւութիւն բացերեւութիւնք
accusatif բացերեւութիւն բացերեւութիւնս
génitif բացերեւութեան բացերեւութեանց
locatif բացերեւութեան բացերեւութիւնս
datif բացերեւութեան բացերեւութեանց
ablatif բացերեւութենէ բացերեւութեանց
instrumental բացերեւութեամբ բացերեւութեամբք