cf. ԲԱՑԵՐԵՒԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. ἁποφαίνομαι որ է յայտ առնել, մանաւանդ բայիւ.

Բացերեւոցէ յաղագս պարզիցն։ Ոչ եւս ի վերայ սոցա հարկաւոր է բացերեւոցել՝ ասելով այո՛ կամ ոչ։ Ինքն բացերեւոցէ օտար գոլ. (Անյաղթ պերիարմ.։)