adj.

ἁποφαντικός enunciativus Որ ինչ է բացերեւ յայտնիչ բանիւ. յայտնաբարբառ. յայտնական. յայտնաբանական, յայտարարական. վճռական.

Բացերեւական՝ ոչ ամենայն (բան), այլ՝ եւ որում ճշմարտելն կամ ստելն իք (այսինքն յորում գոյ)։ Եւ է մի առաջին բան բացերեւական՝ ստորասութիւն, ապա բացասութիւն. (Պերիարմ.։)

Փոխի առ վարդապետութիւն ստորութեան եւ բացասութեան, եւ բացերեւական բանի, յորոց նախադասութիւնքն բաղկանան. (Անյաղթ պերիարմ.։)

Վարին գիրք յոլովակի հասարակականաւ անուամբ եւ բայիւք, այլ եւ բանիւ բացերեւականօք. (Սարկ. քհ.։)

Բացերեւական բան է՝ ստորասական եւ բացասական, որ միայն զճշմարիտն եւ զսուտն յայտնէ. Պօղոս նստի. Պօղոս ոչ նստի...։ Հարկաւոր գոյ լինել զբացերեւականն բան յանուանէ եւ ի բայէ. (Ոսկիփոր.) ի տիրատրոյ, որ երեւի իմանալ զոր եւ է նախադասութիւն։