adj.

Մեծահռչակ. եւ Բարձրաձայն.

Բարձրահռչակ (կամ բազմահռչակ) աւետագրութեամբ ... գրեն. (Նար. առաք.։)

Բարձրահռչակ աղաղակաւ ստիպես զմեզ օրհնել. (Լմբ. սղ.։)