ն.

ԲԱՆԴԱԳՈՒՇԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԲԱՆԴԱԳՈՒՇԵՄ. Ցնորեցուցանել. տատանեցուցանել զմիտս. պատրալ. պակուցանել. շուարեցնել.

Պատրողական բանիւք բանդագուշացուցանէր՝ պատագմաւորօք զատրվշնասպ. (Փարպ.։)

Մի՛ բանդագուշեսցէ զքեզ երկիղիցն սաստմունքն. (Մաշկ.։)

չ.

ԲԱՆԴԱԳՈՒՇԵՄ, շեալ. չ. cf. ԲԱՆԴԱԳՈՒՇԻՄ.

Մոլորեցուցիչք այլ ընդ այլոց իմն բանդագուշեն. (Ոսկ. գաղ.։ (որ լինի եւ իբր բարբառել ցնորս։))