adj.

Որ պահէ զբանն լուեալ. եւ Պահեալ բանիւ որպէս աւանդ.

Բանապահ աւանդութեամբ, եւ պիտառութեամբ օրինացն, եւ յայտնի քարոզութեամբ մարգարէիցն. (Եպիփ. ծն.։)