Other definitions containing this entry

Ապրսամ

cf. Բաղսամոն.


Voir tout

s.

ԲԱՂՍԱՄՈՆ. որ եւ ԲԱՂԱՍԱՄՈՆ, ԲԱՂԱՍԱՄՈՍ. cf. ԲԱԼԱՍԱՆ. պալսամ.

Կիտրոնն, եւ ապա բաղսամոնն, եւ դաբնիդն. (Ագաթ.։)

Իւղս անոյշս ցանիցէ, եւ զբաղսամովնն ազնուական. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Բ։)

Սքինոս, բաղսամոս, նարդէս (իբրեւ ծառք). (Վեցօր. ՟Զ։)