(լծ. պ. պէլէնտ. փայտ վերին բարաւորի դրան). cf. ՔՈՒՔ.

Աւազակուռ գանիչ։ (Հին բռ.)

Կտրիճն գործի ինչ տանջանաց է, նուրբ եւ երկայն իբրու զբաղանտն, զոր հայերէն քուքսն ասեն. զոր լնուն աւազով եւ այնու հարկանեն ի գան. (Կիւրղ. թագ.։)