adv.

συμφώνως conciorditer, convenienter Ձայնակցաբար. համաձայնութեամբ.

Ժամանակս նոյնպէս եւ բաղաձայնակի ամսոց եւ տարեաց ի թիւ արկանէ. (Փիլ. ել.։)