ն.

ԱՒԵԼՈՒՄ որ եւ իբրեւ ռմկ. ԱՒԵԼԵԼ, ԱՒԻԼԵԼ, ԱՒԼԵԼ. σαρόω verro աւել ածել.

Այս սէր է, որ աւելու եւ մաքրէ ի մտաց մերոց զամենայն աշխարհական ցանկութիւն. (լմբ. սղ։ Մերթ՝ փոխանակ գրելոյ Յաւելուլ.)

Յառաքեալ գանձն առ ի յիւրմէն եւս աւելեալ. (Յհ. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Առաւելում, ելի

Առաւելում, ելայ

Յաւելում, լայ

Յաւելում, լի

Յաւելումն, ման

Voir tout