adj.

that has received a deposit, depositary, trustee.

adj.

Առօղ զաւանդ ինչ ի պահել.

Բազում աւանդառուք զաւանդս լի զպահեստս բարձեալ՝ անդ անկանէին. (Բուզ. ՟Դ. 12։)

Աւանդառուք եւ պարտականք. (Խոր. ՟Գ. 27։)

Ոչ ի հաւանակցութիւն միմեանց խոնարհէին, աւանդողաւն եւ աւանդառուաւն. (Սարկ. մարդեղ.։)