adj.

royal;

adv.

kinglike, kingly, royally.

adj.

Թագաւորակերպ. նման թագաւորի.

Տէր իմ արքայակերպ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

Արքայակերպն Գրիգորիոս երզն. (լուս։)

Ո՛վ արքայակերպ տէր, քահանայապետ սուրբ, եւ հովիւ բարի։ Քերթ. (մեղեդի լուս.։)