adj. s.

inventor, author, master.

adj.

Գտակ արուեստի. եւ արուեստիւ գտեալ՝ հանճնրեալ.

Մեծ վաստակն արուեստագիտաց ընդ ունայնսն ցրէր. (Վեցօր. ՟Զ։)

Մեծավաստակն արուեստագտաց ընդունայնասոյր է. (Շիր.։)

Մակացու գոլով նորա արհեստագիւտ մասանց. (Ճ. ՟Ա.։)