adj. s.

sodomite.

Other definitions containing this entry

Առնամոլի

cf. Արուագէտ.


Արուամոլ

cf. Արուագէտ.


Voir tout

adj.

ԱՐՈՒԱԳԷՏ կամ ԱՐՒԱԳԷՏ ἁρρενοκοίτης qui cum maribus concubit Գիտացօղ արուի. արուամոլ. առնամոլի. այր որ ընդ արուի խառնակի իբրեւ ընդ իգի.

Ոչ իգացեալք, ոչ արուադէտք։ Պոռնկաց, արուագիտաց. (՟Ա. Կոր. ՟Զ 10։ ՟Ա 10։)

Արուագետքն մահու մեռցին. (Նախ. ղեւտ.։)