s.

course.

s.

Արմատ Արշաւելոյ՝ իբր արշաւան, ւանք. վազք. ընթացք.

Արշաւ եհաս ի մեծ դաշտին. (Գր. տղ. յերուսաղէմ.։)

Գնային իբր յարշաւս՝ շրջելով շուրջ զգաւառաւն։ Ձի պղնձի ձուլածու իբր ի յարշաւս. (Մարթին.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արշաւակի

Արշաւահանդէս, դիսի

Արշաւան, աց

Արշաւասոյր

Արշաւեմ, եցի

Արշաւեցուցանեմ, ուցի

Ինքնարշաւ

Կառարշաւ, աց

Հինահալած արշաւանք

Ձիավար արշաւեմ

Ձիարձակ արշաւեմ

Ձիարշաւ

Ձիարշաւանք, նաց

Քաջարշաւ

Voir tout