adj.

Արհամարհող. անարգու ապախտարար. անսաստ.

Լինիցիմ առաջի նորա իբրեւ արհամարհոտ։ Տեսէ՛ք արհամարհոմտք։ Զմէ՞ հայեցար յարհամարհոտս. (Ծն. ՟Ի՟Է 12։ Ամբ. ՟Ա. 5. 13։)

Արհամարհոտք գտանին Աստուծոյ. (Յճխ. ՟Դ։)

Արհամարհոտ հերեսիովտք. (Կոչ. ՟Ը։)

Արհամարհոստ բարք, կամ հպարտութիւն, կամ կամակորութիւն. (Փարպ.։)