va.

to fructify, to bear fruit, to make a favourable impression, to be advantageous.

s.

Արդիւնատու առնել. արդիւնագործել. ներգործել.

Սովաւ եւ ի սոյն արդիւնատրեցեր երկունք կենաց. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

cf. ԱՐԴԻՒՆԱԳՐԵԼ.