adj.

Տուօղ զարդիւնս կամ զբերս յիւրմէ. պտղատու, արդիւնաբեր.

Զնորա պատգամն խօսիմք ... պտղաբերս եւ զարդիւնատուս. (Ագաթ.։)

Երկիր արդիւնատու. (ՃՃ.։)