adj.

Առատ պտղաբերութեամբ. յուռթի. պտղալից. բազմարդիւն.

Սերմանեսցեն զցորեան արդիւնաշատ. (Ճ. ՟Ա.։)

Արա՛ պաղաբերս արդիւնաշատ առաքինութեան. (Ճ. ՟Ժ.։)

Զուարճացոյց զնոսա ծաղկալից եւ արդիւնաշատ վարդապետութեամբն. (Գէ. ես.։)