adj.

that thinks justly, that is just, equitable in his judgement.

adj.

ԱՐԴԱՐԱԽՈՀ կամ ԱՐԴԱՐԱԽՈՐՀ. Որ խորհի եւ կամի զարդարն եւ զիրաւացին. եւ Որ ինչ լինի արդար եւ ուղիղ մտօք.

Բազումք ի յարդարախոհից եւ յողջամիտ արանց. (ՃՃ.։)

Դատաւորք արդարախորհք. (Յճխ. ՟Ի։)

Արդարախոհ մաօք։ Արդարախորհ ճանապարհորդութիւն. (Սիսիան.։)

Թէպէտ եւ սուրբն այսպէս արդարախորհ լինէր. (Յհ. կթ.։)