cf. ԱՐԴԵԱՆ, ԱՐԴԻ.

ԱՐԴ արդային իմն տնտեսութեան յառաջ քան զծնունդն տէրունական աշխարհագրութիւն վարկանողացն հրամանատրիւր. (իբր նոր, կամ մարդկային). (Ճ. ՟Գ.։)