va.

Հարթակեմ.

ն.

Իբր Արդակ առնել. ուղղել.

Կենդանագիր մշտակայիցն (աստեղաց) առշեղ շրջագայի, եւ ընթացօղն զիւր արգակեալ ըստ իւրում բնութեան որակադրէ. (Շիր.։)