adj.

imprinted or marked by God.

adj.

ՅԱտուածոյ դրոշմեալ. եւ Ունակ նմանութեան այսինքն.

Տախտակք տիրագիծք եւ աստուածադրոշմք. (Նար. առափ։)

Ոչ զմկրտութիւն աստուածադրոշմ լուսաւորութեան կենացն. (Ագաթ.։)

Ի զարդն աստուածադրոշմ երեսաց։ (Նար.։ մծբ։)