adj.

established or ordained by God.

adj.

ՅԱտուածոյ եդեալ, կարդեալ, սահմանեալ.

Աստուածադիր ժամանակ, կամ պատուիրան, կամ կէտ կոչման. (Ագաթ.։ Կորիւն.։ Ճ. ՟Ա.։)