adj.

who walks in the ways of God.

adj.

Ընդ որ լինի գնալ առ Աստուած. որ տանի առ Աստուած.

Վարդապես առաջնորդութեան յաստուածագնաց ճանապարհսն. (Ագաթ.։)

Վասն աստուածագնաց օտարութեան. (Կլիմաք.։)