adj.

declared by God.

adj.

Որ զաստուածայինս եւ զԱտուածոյ բարբառի հնչմամբ.

Զոր եւ աստուածաբարբառ տաւիղն հարկանելով դւիթ. (Պիսիդ.։)

Եւ ՅԱտուածոյ բարբառեալ, կամ Ատուածով բարբառօղ.

Աստուածաբարբառ պատգամք, կամ հրաման, ձայն, վրդապետութիւն. (Ագաթ.։) (Կորիւն.։) (Վեցօր. Երզն. լուս.։) (Ոսկ. լուս.։) (Լծ. կոչ.։)