s.

saying, word, term, expression;
proverb;
dictate;
recital.

Other definitions containing this entry

Ասացուած, ոց

cf. Ասացած.


Voir tout

s.

Ասացուած. ասած. ասացեալն. զուրցուացք, զուրցածը.

Առ այսպիսի ճշմարիտ ասացածս՝ անպատշաճ հարցուածս մատուցանեն. (Եզնիկ.։)

Բաւական է քո տեառն բանն, եւ լիով ասացածն։ Ըստ ասացածի հռետորին. (Փարպ.։)