adv.

the same day, immediately.

adv.

αὑθήμερον eodem die Նոյն օրին. ի նմին աւուր. անդէն առ ետեղ. իսկոյն.

Անմիտն առ օրին յայտնէ զբարկութիւն իւր. (Առակ. ՟Ժ՟Բ 16։)

Առ օրին զգործն վճարէին. (՟Ա. Մակ. ՟Ժ 50։)