s.

watering, sprinkling.

s.

Իբր Ոռոգումն. այսինքն Արբեցումն, եւ լուացումն.

Զոր օրինակ աղբիւրն՝ որ ոռոգանէ զդրախտ, այսպէս եւ հոգին սուրբ ներգործէ իմանալի առոգմամբն ի զանազան հասակս մարդկան։ Զառոգումն ջուրցն ունելով։ Որպէս եւ մարմինս յառոգմանէ ջրրոյս. (Լմբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif առոգումն առոգմունք
accusatif առոգումն առոգմունս
génitif առոգման առոգմանց
locatif առոգման առոգմունս
datif առոգման առոգմանց
ablatif առոգմանէ առոգմանց
instrumental առոգմամբ առոգմամբք