s.

dormouse.

s.

ԱՌՆԷՏ ռմկ. եւս առնէտ. μυοξός. (մուկն սուր) mus alpinus, glis. կամ bufo կամ talpa Վայրի մուկն մեծ՝ որպէս նապաստակ փոքր, նման ըստ իմիք եւ խլրդան. եւ այն պէսպէս ըստ գաւառաց.

Ազգք ազգք առնիտաց ի ձմերանի բայեցեալ անշարժ կան. (Կոչ. ՟Ժ՟Զ։)

Հոբալն ի հաւս, եւ առնէտն ի չորքոտանիս. (Եպիփ. յար.։)

Առնէտ է ապականիչ ցորենոյ. (ՃՃ.։) Կայ եւ ի բառս Գաղիանոսի։