adj.

manly, masculine;

s.

— անդամք, genitals.

adj.

Առնական. այրական. սեպհական առն մարդոյ.

Հանդերձ առնացի. (Օր. ՟Ի՟Բ. 5։ յն. սպաս. առն։)

Առնացի ձեւ, կամ կերպարանք, կամ բնութիւն, կամ զգեստ. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։ Ճ. ՟Ա.։ Մանդ. ՟Ժ՟Թ։ Հ=Յ. սեպտ. ՟Ի՟Դ.։)