s.

hot. an evergreen shrub.

s.

Անուն խոտոյ. որ թուի որպէս յն. λεοντική. leontice (herba).

Վասն խոտին, որ անուանեալ կոչի խատխալ, եւ ոմանք առիւծախոտ ասեն. ինքն հետ հնդանացն լինի, եւ խածփրէ զբոյսն, եւս առաւել զբակլայն. (Վստկ. ՟Ի՟Ը։)