չ.

ԱՊԱՀԱՐԵՄ կամ ԱՊԱՀԱՐԻՄ. Ապահար լինել. կրել զբղխումն արեան։ (Կանոն.։)