Գումարեալ ի լրութենէ աշխարհի կամ գաւառի. համաշխարհական.

Ի մէջ տիեզերական աշխարհագումար քում հրապարակին. (Մարաթ.։)

Աշխարհագումար տօն, կամ ամբոխ, կամ ժողովք. (Պիտ.։ Մեսր. երէց.։ Հ. կիլիկ.։)