adj.

Զոր չէ մարթ փրկել, կամ ճողոպրել. որ չկարէ ազատիլ.

Անփրկելի մատնեալ։ Անփրկելի մատնեցեալս. (Նար. ՟Ի՟Զ. ՟Հ՟Ա։)

Եւ Յորմէ չէ հնար ազատիլ.

Անփրկելի տանջիչ. (Նար. ՟Ձ՟Ը։)