adj. adv.

Անխնամ. անայցելու.

Որ նեղելոցն վասն քրիստոսի, եւ աղքատացն անտեսուչ ... ողորմած լինի եւ օգնական. (Շ. թղթ.։)

Ոչ է պարտ անտեսուչս թողուլ. (Լծ. կոչ.։)

Անտեսուչք շրջեսջիք յերկրի. (Մեսր. երէց.։)