adj.

Յորմէ ոչ լինի յագիլ. անյափրանալի. կարի տենչալի. չկշտանալու. տօյուլմազ.

Զանյագելին կերիցուք զկերակուր։ Անյագելի է աստուծոյ՝ որ ի ձեռն ապաշխարողաց՝ պահոցն փրկութիւնն. (ՃՃ.։)