adv.

inexperienced, without ability, — knowledge of.

adj.

Իբրեւ անհմուտ. տխմարաբար. անգէտ մտօք.

Բազումք անհմտաբար զամենայն ինչ ունայնութեամբ ծախեն. (Լծ. կոչ.։)

Որք բաժանման անհմտաբար գոն. (Մագ. ՟Խ՟Զ։)