ԱՆՀԱՐՍՆ եւ ԱՆՀԱՐՍՆԱԿԱՆ. cf. ԱՆՀԱՐՍՆԱՑԵԱԼ.

Անհարսն ի յերկրի, հարսնացեալ երկնի ... անարատ կուսի. (Գանձ.։)

Մայր անհարսնական. կոյս անապական. (Մանդ.։)