s.

fall, tumble;
overthrow, ruin, subversion;
degradation;
cadence;
վերստին —, second fall;
relapse.

գ.

Անկանիլն, ըստ ամենայն նշ. իբր կործանումն. վայրաբերումն. զրկումն, վրիպումն, մահ, պատահումն եւ այլն.

Յարուցին ի գլորմանէ զանկումն ամենայնի երկրի. (Ագաթ.։)

Ահա անկումն անհնարին. (Պիտ.։)

Զանկմունսն Երիքովի պարսպացն. (Փարպ.։)

Առաջի անկմամբ. (Յհ. կթ.։)

Անկումն կաթողիկոսին (յաթոռոյ)։ Սուգ առեալ վասն անկման փեսային. (Յհ. կթ.։)

Բազմաց անկումն մեծամեծաց (ի ճակատու). (Խոր. Բ. 82։)

Հիւանդութեանց ի վերայ անկումն. (Յհ. իմ. ատ.։)

Ի ճշմարտութենէն ի բանն անկումն. (Բրս. ծն.։)

Արտաքս անկումն. իբր ի դուրս բերումն, յաւելուած. (Արշ. ԺԳ։)

ԱՆԿՈՒՄՆ կամ ԱՆԳՈՒՄՆ. որպէս անկիւն, ըստ յն.

Շարժին ըստ սո՛ւր անգմանցն։ Ներքուստ ի վեր բերեն ըստ սո՛ւր անգմանցն. (Արիստ. աշխ.։)

ՅԱՆԿՈՒՄՆ, կամ ՅԱՆԳՈՒՄՆ, յանգման. որպէս ի յանգումն, ցկատարած, ի վախճանի. յաւարտ.

Ի սկզբանցն մինչեւ յանկումն գալ կենցաղոյս. (Պիտ.։)

Յանգումն բերեալ՝ տեսանէ զամենայն ի բարիս աւարտեալ. (Մագ. Ե։)

Աստանօր յանգման գրոցս կարգեաց զյաղագս ունելոյն բան. (Անյաղթ ստորոգ.։)

ԱՆԿՈՒՄՆ. որպէս անկուած. գործած.

Բաբիլոնացւոց անկմամբ ոսկեղէն թել ճեղանակ. (Պտմ. աղեքս.։)

ԱՆԿՈՒՄՆ կամ ԱՆԳՈՒՄՆ. որպէս անկիւն, ըստ յն.

Շարժին ըստ սո՛ւր անգմանցն։ Ներքուստ ի վեր բերեն ըստ սո՛ւր անգմանցն. (Արիստ. աշխ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անկումն անկմունք
accusatif անկումն անկմունս
génitif անկման անկմանց
locatif անկման անկմունս
datif անկման անկմանց
ablatif անկմանէ անկմանց
instrumental անկմամբ անկմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ցանկումն, ման

Voir tout